Smart

offline / online

Hotelový software Hotek SMART ponúka špičkové riešenia kontroly prístupu pre hotely, rekreačné parky alebo výletné lode. Poskytujeme celý rad online a offline riešení založených na najnovších technológiách, ako sú CLE © a QR kódy.

Vďaka technológii Hotek SMART CLOUD ONLINE je možné každý zámok otvoriť pomocou inteligentného telefónu založeného na cloudách najbezpečnejším a najjednoduchším spôsobom. Prostredníctvom čipu Cloud Low Energy (CLE ©), ktorý je umiestnený v zámku RFID, je vytvorený online riadiaci systém prístupu, ktorý umožňuje ovládanie kdekoľvek na svete.

Online a offline riešenia
Smart riešenia
Systém bude pre vás plne prispôsobený, berúc do úvahy nasledujúce faktory:
  • Koľko miestností a spoločných dverí / zadných dverí máte?
  • Ktorý zámok vyhovuje vašej danej situácii?
  • Aký systém potrebujete? Offline alebo online?
  • Chcete použiť mobilnú kľúčovú aplikáciu?
  • Aký druh kontroly prístupu potrebujete pre svojich zamestnancov?

Kontrola prístupu je možná nielen pre hostí, ale aj pre manažment a ostatných zamestnancov. Kto môže vstupovať, do ktorých izieb, kedy...? Spolu s vami zostavíme váš plán dverí.